Årsstämmohandlingar - Näshulta-Österby Båtklubb

På denna sida finns de handlingar som framlagts vid årsstämmor från år 2016 och framåt. På grund av GDPR publicerar vi inte dokument innehållande personuppgifter. För tillgång till dessa dokument vänligen kontakta sekreteraren.