Årsstämmohandlingar - Samfälligheten

På denna sida finns de handlingar som framlagts vid årsstämmor från år 2016 och framåt. På grund av GDPR publicerar vi inte dokument innehållande personuppgifter. För tillgång till dessa dokument vänligen kontakta sekreteraren.

Årsstämma NÖS 2021

- Kallelse/dagordning

- Presentation

- Röstningskort

- Revisionsberättelse: Intern & Extern

- Årsredovisning

- Valberedningens namnförslag

- Valberedningens arvodesförslag

- Debiteringslängd

- Budget för 2021

- Stämmoprotokoll (NYTT!)

Årsstämma NÖS 2020

- Kallelse/dagordning

- Presentation

- Revisionsberättelse: Intern & Extern

- Årsredovisning

- Motion: Nyetablering av en gemensam vedeldad bastu i anslutning till badplatsen

- Styrelsens beredning av motion

- Valberedningens förslag av förtroendevalda

- Debiteringslängd

- Arvodesförslag från valberedningen

- Budget för 2020

- Stämmoprotokoll

Extrastämma NÖS 2019-07-06

- Kallelse/dagordning

- Framställan och underlag Vägbelysning

- Motion 1: Inköpspolicy för NÖS

- Motion 2: Avslag vägbelysning

- Motion 3: Avveckling av sjövattenanläggning

- Styrelsens beredning av motioner

- Attest- och konteringsinstruktion

- Stämmoprotokoll

Årsstämma NÖS 2019

- Kallelse/Dagordning

- Presentation

- Revisionsberättelse: Intern & Extern

- Årsredovisning

- Framställan: Carport för släpkärra

- Framställan: Vägbelysning

- Framställan: Avveckling sjövatten

- Motion 1: Utreda behovet av ny detaljplan

- Motion 2: Klargöra info från styrelsen

- Motion 3: Ingen standardhöjning med vägbelysning

- Motion 4: Förstärkt styrelsearbete

- Motion 5: Avveckla alt. flytta risupplag

- Motion 6: Utreda behovet av VA

- Styrelsens beredning av motioner

- Budget för 2019

- Årsstämmoprotokoll

Årsmöte NÖS 2018

- Kallelse/dagordning

- Presentation

- Årsredovisning

- Framställan: Utbyte vattenposter 

- Framställan: Carport för släpkärra

- Revisionsberättelse

- Budget för 2018

- Årsmötesprotokoll

- Protokoll extrastämma 18-07-21

Årsmöte NÖS 2017:

- Kallelse/Dagordning

- Årsredovisning 2016

- Framställan 1: Placering av kapital UH fond

- Framställan 2: Optofiber

- Revisionsberättelse

- Budget för 2017

- Investeringsbudget

- Presentation

- ESEM presentation VA

- Årsmötesprotokoll