Kostnader

Om man äger en fastighet som ingår i en samfällighet så är medlemskapet obligatoriskt och innebär även att man får betala en samfällighetsavgift. Utgångspunkten för en samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning är det så kallande anläggningsbeslutet. Anläggningsbeslutet sätter ramarna för en samfällighetsförenings verksamhet.

Sammanfattningsvis ansvarar samfälligheten av underhåll av områdets vägar, grönytor, badplats och parkeringsytor. Utöver detta ansvarar samfälligheten för distribution av sjövatten och optofiber (ej i drift ännu).

För att täcka kostnader för skötsel av vårt område, debiteras varje husägare en samfällighetsavgift halvårsvis. Storleken på avgiften beslutas av årsstämman som hålls varje år i april och där alla medlemmar är kallade. 

Övrigt

Vill du låna släpkärran, få hjälp med att ta ner träd på tomten, uppsågning och bortforsling av ris mm?

Nedan ser du aktuella priser samt hur du bokar och beställer!

Hyra av släpkärra

Hyran är för närvarande 100 kr för lån upp till 4 timmar och 200 kr för hel dag.

Kärran kan inte hyras över flera dygn vilket måste respekteras eftersom den i första hand är tänkt för transporter inom närområdet. Läs mera här.

 

Trädfällning

 

På tomt

Fällning och kvistning av träd. Trädlängd 7 meter eller mindre        400 kr

Fällning och kvistning av träd. Trädlängd mer än 7 meter                800 kr

 

Till ovan tillkommer risktillägg oavsett trädlängd om trädet:

- är ruttet, torrt eller skadat                                                                600 kr per träd

- står i riskzon för byggnad, väg eller el-/telefonledning                    400 kr per träd

Uppsågning

Uppsågning av stock för ved. Trädlängd 7 meter eller mindre         400 kr

Uppsågning av stock för ved. Trädlängd mer än 7 meter                 800 kr

 

Bortforsling av ris

Lägga ihop ris och stock för bortforsling med traktor och vagn         750 kr per påbörjad timme

Bortforsling av stock och ris via traktor och vagn                              1 200 kr per påbörjad vagn

Till pris om bortforsling tillkommer risktillägg om el-/telefon-            

ledning finns inom arbetszonen för kranen + 5 meter                       500 kr per påbörjad vagn

Önskas bortforsling av ris och stock med traktor och vagn så har fastighetsägaren det fulla ansvaret för underlagets beskaffenhet efter utfört uppdrag. Det är därför att föredra om ris och stock nås ifrån väg eller infart samt att materialet ligger samlat i högar.

Det blir alltid mindre delar ris kvar efter hantering och städning av tomten ingår inte i uppdraget.

Föreningen hyr traktor och vagn varför denna tjänst endast kan utföras om dessa finns tillgängliga.

 

Intresseanmälan/beställning av trädfällning görs på blanketten nedan vilken sänds till Grönområdesansvarig som kontaktar vederbörande för att komma överens om lämplig genomförande tidpunkt samt för undertecknande.

Avtalsblankett för trädfällning.

Se även GA-Grönområden på hemsidan för ytterligare information.

 

Ovan priser gällande trädfällning är beslutade på styrelsemöte 2016-10-08 och gäller tills vidare.