top of page

Återställning av allmänning efter installationer


Styrelsen har uppmärksammat att det skett och sker mycket aktivitet i området gällande installation av VA på egen fastighet.


För vissa fastigheter som har anslutningspunkt från baksidan behövs allmänningen nyttjas.


Allmänningarna som använts i samband med nergrävning av rör och ledningar i Tranabs regi är återställd, besiktigad och godkänd av kommunen.


Maskiner nyttjar nu marken igen och i vissa fall används delar av allmänningen för uppställningsplats eller upplag för material under installationstiden.


Det är viktigt att den som anlitat en entreprenör också ser till att allmänningen återställs vid avslutad installation av VA. Inga upplag eller material som kvarlämnats får finnas kvar. Likaså ska mark med uppenbara fåror/hjulspår som uppkommit återställas till ursprungligt skick. Samma sak gäller åtgärder utmed väg där vi ser slarvig återställning så att exempelvis befintliga dikestrummor inte tagits fram i dager och är funktionella.


Det är den anlitade entreprenören som ska återställa men i slutändan är det den enskilde tomtägaren som är ansvarig.


Styrelsen uppmanar alla tomtägare som har och haft entreprenör på plats att göra en egen besiktning och därefter kontakta sin entreprenör för åtgärd. Samfälligheten riskerar i annat fall att få återställningskostnader som drabbar samtliga tomtägare.


(bilderna är inte från vårt område)


//Styrelsen
221 visningar

Comentários


Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page