top of page

Ökade byggrätter i Näshulta-Österby

Den 21 april vann den ändrade detaljplanen för Näshulta-Österby 5:1 m.fl. laga kraft.


Syftet med ändringen av detaljplanen är att öka byggrätterna inom den gällande detaljplanen från 1973 från högsta tillåtna byggnadsarea på 100 kvm till högst 200 kvm fördelat på 140 kvm för bostadshus och 60 kvm för komplementbyggnad, för att möjliggöra för åretruntboende i området.


Samtliga handlingar i ärendet finns att ta del av på kommunens hemsida som du hittar här!


109 visningar
Övriga inlägg: