Marknivåmätning inför VA

Om ni ser folk som ränner runt med mätinstrument i området så är det ESEM som under vecka 34 genomför en mätning av marknivåerna inom området som ett första led i arbetet med att förbereda indragningen av VA.

60 visningar
Övriga inlägg:
Senaste inlägg