Nedtagning av större träd

Med början fredagen den 16 mars och följande vecka kommer ett antal större träd som står utmed väg att tas ned och forslas bort med hjälp av kranbil som har såg i kranen. Under arbetet kommer de berörda vägarna vara delvis blockerade av kranbilen och därmed kan framkomligheten begränsas vilket vi hoppas ni har överseende med.

73 visningar
Övriga inlägg: