top of page

Årsmöteshandlingar

Här hittar ni de handlingar vi kan publicera på hemsida öppen för alla. Ni kan med fördel skriva ut dem och ta med till årsmötet. Övriga handlingar som årsredovisning och debiteringslängd kan ni få ta del av via ordförande eller kassör.

* Kallelse/Dagordning

* Revisionsberättelse från intern och extern revisor

* Framställningar gällande Carport och Utbyte vattenposter

* Valberedningens förslag till förtroendevalda

* Budget 2018

* Fullmakt

171 visningar
Övriga inlägg: