top of page

Besiktning av vägar

Den 1/7 genomförde ordförande, vägansvarig samt en ledamot en besiktning av samtliga vägar i området för att dels se om det förekommer växtlighet eller annat som gör att trafiksäkerheten påverkas samt dels se om diken uppfyller sin tänkta funktion. I de fall det åligger fastighetsägaren att åtgärda de brister som upptäcktes har de berörda informerats och vi förväntar oss att åtgärder genomförs skyndsamt. Åtgärder som vilar på föreningen har genomförts eller kommer att göras under hösten i de fall de inte har en inverkan på trafiksäkerheten.

Generellt kan sägas att en dikesrensning och kantskärning behövs inom hela området varför vi kommer ta in offerter för detta med planerat genomförande under våren 2019.

I många fall är de trummor som ligger under infarter till fastighet igensatt och behöver rensas. Trummorna har även för liten dimension för att undvika att de sätts igen, minimum ska trumman ha en diameter på 200 mm men 300 mm är att föredra. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att rätt dimension på trumma används och att den läggs så att dikets funktion inte påverkas.

83 visningar
Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page