Sjövattenfilter

Då ESEM inte lyckats lösa problemet med att sjövattnet försvinner då filteranläggningen kopplas in så har vi beslutat att det inte ska tas i drift vilket gör att vi inte får någon kostnad för detta. Det innebär att om man upplever att sjövattnet innehåller för mycket föroreningar så är det upp till var och en att installera egna filter som respektive fastighetsägare ansvarar för om de orsakar störningar.

93 visningar
Övriga inlägg:
Senaste inlägg