top of page

Avstängning sommarvatten

ESEM har meddelat oss att de planerar att stänga av sommarvattnet måndagen den 15 oktober. Skulle väderleken innebära att det blir frost nattetid så kan en tidigareläggning ske, skulle så bli fallet meddelar vi detta via SMS.

100 visningar
Övriga inlägg: