Namn på området

Med tanke på de förändringar som är på gång för vårt område, ändrad detaljplan som tillåter större byggnad samt indragning av VA, har Eskilstuna kommun beslutat att ta bort Fritidsområde i namnet och i fortsättningen enbart kalla det Näshulta-Österby. Det innebär att nya skyltar kommer att sättas upp vid infarten till området vid väg 241 samt vid Österbyvägen.

116 visningar
Övriga inlägg: