top of page

Vägbelysningsförslag

I samband med att vi fått information från ESEM att även elledningar ska markförläggas samtidigt som VA installeras i området har styrelsen sett det som ett utmärkt tillfälle att även installera väg-belysning i området. Skälet till detta är att kostnaderna då kan hållas nere eftersom det blir tre (3) parter som delar grävkostnaderna eftersom Fibra även kommer att lägga optofiberrör i samma grav.

Tanken vi har är att samtliga vägar i området förses med vägbelysning vilket skulle innebära ca. 130 stolpar, som förses med LED-belysning och dimning nattetid vilket håller nere driftskostnaden, vilka står med 30 meters lucka.

Den totala kostnaden är beräknad till 2 miljoner kronor men vi har ansökt om bidrag från Länsstyrelsen inom det som kallas ”Projektstöd för småskalig infrastruktur på landsbygden” där man kan få upp till 90% av totalkostnaden. Stödet är sökt redan nu för att se om vi får något eftersom vår bedömning är att utan ett rejält bidrag är projektet inte genomförbart. Givetvis ska det slutliga beslutet tas på ett medlemsmöte, troligen årsmötet 2019, och i god tid innan dess kommer ytterligare information att sändas ut. Vi vill poängtera att inga beslut är fattade förutom bidragsansökan och att genomföra en förstudie som har initierats eftersom vi anser det vore fel av oss att inte ta detta tillfälle i akt.

Styrelsen anser att det är viktigt att planera för områdets framtid och redan nu så efterlyser vi möjligheter till en större trafiksäkerhet och större trygghet överlag. Att efter VA-projektets färdigställande förse området med vägbelysning skulle innebära att kostnaderna sannolikt dubbleras och säkerligen aldrig låta sig göras.

Taggar:

242 visningar
Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page