top of page

ESEMs presentation från stämman

Den presentation som ESEM och Miljökontoret visade under sin information på årsstämman kan ni se här.

En fråga kom upp gällande varför tomtytan används för att beräkna anslutningsavgiften och nedan följer det svar vi fått från ESEM.

VA-taxan är beslutad av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun och utgår från branschstandarden. På branschorganisationen Svenskt Vattens hemsida finns det mer information om taxans konstruktion, bl.a. står det så här:

Tomtyteavgiften är i huvudsak en kostnadsrelaterad avgiftsparameter eftersom huvudmannens kostnader ökar med ökande tomtstorlek. Huvudmannen ska här erhålla ett bidrag till ut-byggnad av det lokala nätet. Ur perspektivet möjlighet till större byggnadsyta samt kopplingen till dagvattenmängd kan parametern ses som nyttorelaterad. En bostadsfastighets nytta av huvudmannens tjänster anses dock inte öka proportionellt med tomtens storlek. För att skillnaden inte skall bli alltför stor mellan fastigheter med liten respektive stor tomtstorlek finns det därför begränsningsregler för tomtyteavgiften. Den får inte överstiga summan av de övriga avgifterna (servisavgift, förbindelsepunkt och lägenhetsavgift).

Det finns också en fördjupningstext med exempel på rättspraxis.

123 visningar
Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page