Protokoll från årsstämman 2019

Nu finns protokoll från årsstämman i NÖS respektive NÖB publicerade.

Du hittar årsstämmoprotokollen här.

203 visningar
Övriga inlägg: