top of page

Kallelse till extrastämma 6 juli

Kallelse till extrastämma den 6 juli kl 10.00 i Näshulta kommunalhus.

Kallelse och tillhörande dokument är utskickade per mail men finns också att läsa här.

Vänligen kom i god tid för inskrivning i röstlängden!

139 visningar
Övriga inlägg: