top of page

Protokoll från extra årsstämman publicerat!


Ett reviderat protokoll från extra årsstämman den 6 juli finns nu upplagt under Årsstämmohandligar!

Av praktiska skäl kommer en signerad version att läggas ut så snart det är möjligt. Justerare och mötesordförande har dock via mail godkänt innehållet i protokollet.

85 visningar
Övriga inlägg: