top of page

Fel användning av dricksvattnet!


På förekommen anledning vill vi återigen påtala att dricksvattnet är till för alla och endast för hushållsbehov. Det innebär att man inte får koppla på egen slang på utkastaren, använda vattnet till att fylla pooler och badtunnor med m.m.

Samfälligheten betalar en rörlig kostnad för varje kubik som förbrukas vilket också leder till ökade kostnader för alla medlemmar om dricksvattnet används på fel sätt.

104 visningar
Övriga inlägg: