top of page

Tack för god samverkan!


Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som varit med och sett till hanteringen av ris vid upplaget har skötts på ett föredömligt sätt i år.

73 visningar
Övriga inlägg: