Tack för god samverkan!


Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som varit med och sett till hanteringen av ris vid upplaget har skötts på ett föredömligt sätt i år.

73 visningar
Övriga inlägg: