top of page

Avtal med EEM gällande nyttjande och återställning i samband med VA projekt


Föreningen har tecknat avtal med EEM där följande regleras:

- att EEM får använda vägarna för att genomföra projektet

- att alla vägar ska besiktigas av oberoende besiktningsman före och efter projektet

- att EEM står för underhållet av vägarna under projektet, dock står NÖS för snöröjning och halkbekämpning samt dikesslåtter

- att de ska återställa alla uppgrävda ytor till samma skick eller bättre som innan

- att garanti på 5 år gäller för arbetsprestation och 3 år för material på de återställda ytorna, garantibesiktning ska göras efter 3 år

- att ansökan om ändrade andelstal för EEM ska göras hos Lantmäteriet

I avtalet finns hänvisningar gjorda till AB04 vilket är Allmänna bestämmelser för anläggning och entreprenad vilka kommer att tillämpas fullt ut mellan EEM och den entreprenör som anlitas för projektet. Föreningen har införskaffat dessa för att se vad de innehåller och de beskriver detaljerat vad som gäller för entreprenören.

Den som vill se avtalet i sin helhet kan vända sig till styrelsen.

103 visningar
Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page