top of page

Årsstämma i Corona-tider!


Enligt stadgarna ska årsstämma hållas senast under april månad vilket vi även har haft för avsikt att ha (18/4) men i rådande situation har vi beslutat att flytta fram den till dess att läget har förbättrats. En ny bedömning av läget görs i mitten av april. Är läget då bättre kommer stämman att hållas i maj. I annat fall undersöker vi om stämman går att genomföra på distans.

Vi gör detta med omtanke om alla medlemmars hälsa och framförallt de som är äldre eller tillhör en riskgrupp. Det finns rättsfall som konstaterat att det kan finnas anledning till att en stämma inte hålls enligt stadgarna och att en för sent genomförd stämma ändå är korrekt och gällande – detta är ett sådant läge. När ny stämma kan hållas kommer kallelse att ske med den framförhållning som stadgarna anger.

En framflyttning innebär att sittande styrelse fortsätter sitt mandat till dess att stämman kan genomföras. Alla stämmohandlingar förutom kallelse kan ni redan nu ta del av på hemsidan här.

Ovanstående gäller såväl Samfällighetsföreningen som Båtklubben.

//Styrelsen

117 visningar
Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page