top of page

Årsstämma i Coronatider II


Den pågående pandemin verkar bli långvarig och myndigheternas påbud är att inga sammankomster med över 50 personer ska hållas och därmed har styrelsen beslutat att skjuta på årsstämman tills det att faran anses vara över. Detta eftersom vår förening har 145 medlemmar och därmed faller inom denna rekommendation.

Folkhälsomyndigheten har gått ut med följande info:

”…föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.”

Enligt regelverket måste en stämma genomföras med fysiskt deltagande av medlemmarna eftersom diskussion och frågor ska kunna tas del av alla som så önskar. Riksdagen har nu i april fattat beslut om en tillfällig lag (2020:198) som anger att ”Trots 49 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en samfällighetsförening inför en viss föreningsstämma besluta att ett ombud får företräda fler än en medlem.” varför vi undersöker hur vi ska kunna tillämpa detta. Vi återkommer i början av juni om vi kan genomföra stämman med begränsat antal fysiskt deltagande och om deltagande kan ske via online-möte.

Nuvarande styrelse sköter verksamheten tillsvidare och kommer att sända ut faktura för inbetalning av medlemsavgiften för första halvåret enligt den föreslagna budgeten d.v.s. 1.375:- som ska betalas i maj. Eftersom den föreslagna budgeten inte är beslutad av stämma är det frivilligt att betala den men då den väl fastställs kommer alla att vara tvungna att betala avgiften och då avräknas det som inbetalats av. Vi förutsätter att alla betalar så att vi i denna extraordinära situation slipper onödig extrahantering p.g.a. obetalda avgifter. Vi gör detta för att få in medel för att kunna betala de löpande kostnaderna för bl.a. vägunderhåll och drift av vattensystemet.

//Styrelsen

73 visningar
Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page