top of page

Protokoll från årsstämma 2020


Nu finns protokoll från årsstämman i NÖS respektive NÖB publicerade.

Du hittar årsstämmoprotokollen här.

På grund av GDPR så publicerar vi inte dokument innehållande personuppgifter. För tillgång till dessa vänligen kontakta sekreteraren.

112 visningar
Övriga inlägg: