top of page

VA - Beräkna din anslutningsavgift


Eskilstuna Energi & Miljö har tagit fram en räknare för att hjälpa dig beräkna kostnaden för din anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Beräkningsmallen är baserad på gällande VA-taxa som normalt ses över och justeras årligen.

Länken till räknaren hittar du här!

Tänk på att markera fälten "Vatten" samt "Spillvatten" för att få fram rätt avgift!

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som du betalar för att ansluta din fastighet till det kommunala VA-nätet.

Tänk på att taxan kan förändras och att den taxa du betalar är den som gäller det år då arbetet med VA-utbyggnaden är färdigställt.

Kom ihåg! Det är obligatoriskt med anslutning till VA-nätet. Vattenanslutningen kan dock fastighetsägaren avstå i de fall det egna dricksvattnet visar bättre värden än EEMs.

507 visningar
Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page