top of page

Avverkning av död skog påbörjas idag!

Kanske har du hört och sett att det finns mycket granskog med kraftiga insektsangrepp I Näshulta-området?

Idag onsdag kommer Skogssällskapet att påbörja avverkning av skog omedelbart öster om vårt område, en kort bit från Blåvingestigen 14.


I kartbilden nedan är den avgränsad med blå linjer. Man ser i flygfotot att den är grå och vi att det mesta dog redan ifjol.

Ytterligare områden är aktuella för åtgärd, belägna norr om detta.


Var vaksam om du skulle gå in i området eftersom avverkning sker där med andra ord!Frågor om avverkningen kan ställas till Jägmästare/skogsförvaltare David Eiderbrant på telefon 08 – 786 09 74.120 visningar
Övriga inlägg: