top of page

Begränsad framkomlighet...


Sundtorpsvägen kommer att bli avgrävd på onsdag deh 3 maj, detta på grund av pågående arbete.


Arbetet utförs på en halva av vägen i taget vilket kommer leda till att det blir trångt men dock framkomligt.


Myrstigen kommer att bli avgrävd på torsdag 4 maj. Fastigheter som berörs är Myrstigen 1-15 samt 2-16. Berörda fastighetsägare aviseras separat om detta.


107 visningar
Övriga inlägg: