top of page

Diskutera i vårt forum!

Vi har öppnat ett diskussionsforum på hemsidan! Här kan man läsa och göra egna inlägg i relevanta ämnen för medlemmarna i samfälligheten! Har du direkta frågor och kommentarer till styrelsen skickar du mail som tidigare.


Länken till diskussionsforum hittar du här eller under rubriken Samfälligheten på hemsidan.


//styrelsen


111 visningar
Övriga inlägg: