Dricksvattnet fungerar igen!

Tidigare problem med dricksvattnet är nu åtgärdat och systemet är påkopplat igen!


Upptäcker ni läckage i ledningsnätet - kontakta i första hand Kenneth Svensson på telefon 070-554 31 29 som vidarebefordrar ärendet till lämplig part.


Vi vill återigen påminna om att ledningsnätet är skört pga all byggnation i området som har påverkat och kommer påverka distributionen av vatten!41 visningar
Övriga inlägg:
Senaste inlägg