top of page

Frågor om utbyggnad av kommunalt VA?


Det är ett omfattande projekt att bygga ut för kommunalt vatten och avlopp och många frågor uppstår under tiden. Bostadsområdet i Näshulta Österby är ett prioriterat område enligt VA-planen för utbyggnad till kommunalt vatten och avlopp i Eskilstuna och planeras att vara klart 2021.


Vi förstår att VA-projektet skapar många frågor för var och en. Styrelsen vill därför erbjuda en möjlighet att ställa frågor till ansvariga och kunniga inom Eskilstuna Energi & Miljö (EEM).


Antalet frågor och dess komplexitet kommer sedan att avgöra hur EEM besvarar frågorna. Tanken är att svaren presenteras under hösten!


Inga frågor är för stora eller små, för komplicerade eller simpla. Den gemensamma nämnaren är att du som fastighetsägare behöver få svar på dina eventuella frågor för att kunna fatta rätt beslut gällande investeringar, lösningar och inte minst - planera arbetet med anslutning, installation och eventuell ombyggnad.


Så - vilka frågor funderar du på? Vilken information behöver du för att känna dig trygg gällande VA-projektet och dess effekter på dig och din fastighet?


Skicka in dina frågor, synpunkter och funderingar angående VA-projektet så vidarebefordrar vi dessa till Eskilstuna Energi & Miljö!

Maila till: styrelse.nashultaosterby@gmail.comMed vänliga hälsningar

Styrelsen Näshulta-Österby Samfällighetsförening

131 visningar
Övriga inlägg: