Information om sophämtning


Lite information från TRANAB gällande sophämtningen:


Instruktioner för sophämtning är att boende skall ställa ut tunnan vid tomtgräns/vägen för tömning.


På de gator som TRANAB arbetar på blir det problem för sopbilen att hämta soptunnorna enligt dessa instruktioner. Därför ber ESEM att dem berörda boende på gatorna som TRANAB arbetar på, att vid soptömning ställa tunnorna i anslutning till Semestervägen eller vid respektive vägs vändplan.


Om det är uppgrävt utanför er infart när sophämtning skall ske, kontakta platschef Ted Edvardsson på TRANAB för hjälp för flytt av soptunnan. Ted nås på telefon 072-533 37 73.


/styrelsen

99 visningar
Övriga inlägg: