top of page

Ingen ko på isen...


På årsstämman kom frågan upp gällande eventuella olägenheter med det stora dike som går från Österby ladugård och mynnar ut i viken efter vårt klubbhus.


Kommunen som fick frågan av oss har nu svarat. De meddelar att Österby gård ligger nedströms reningsverket och att vattenverket är utrustat med reningssteg som innebär fällning och UV-ljus, som klarar att rena bort exempelvis cryptosporidium (mikroorganismer som kan orsaka att vattnet blir otjänligt).


Likaså tas vattenprover vid badet kontinuerligt under sommarperioden för att säkra god vattenkvalitet.


//styrelsen


139 visningar
Övriga inlägg: