top of page

Motioner till årsstämman 2024


God fortsättning på det nya året!


Tiden går fort och om några månader är det dags för årsstämma! Stämman är planerad till den 20 april i år. Kallelse och dagordning kommer senare.


Enligt stadgarna är sista dag för inlämnande av motioner till årsstämman den sista februari!


Att skriva en motion behöver inte vara svårt. Däremot kan det, beroende på vad man vill, krävas en del förarbeten. En vanlig missuppfattning är att styrelsen ska göra hela jobbet när någon föreslår en förändring. Exempelvis ”Jag vill ha möjligheten att sitta ner och fika när jag är i lekparken”. En motion utfärdad på detta sätt lämnar lite för mycket åt fantasin.


Här nedan följer några rubriker som är bra att ha i bakhuvudet när du skriver en motion. Alla rubriker måste självfallet inte vara med, men ju utförligare din motion är, ju större chans är det att årsstämman går dig till viljes.


Rubrik - Skriv en rubrik som tydligt sammanfattar vad motionen handlar om. Exempelvis ”Bänkar och bord till våra lekplatser”.


Bakgrund - Kortfattat de bakomliggande skälen till varför motionen skrivs. Syftet är att alla ska få samma bild av vad motionen handlar om. Exempelvis ”Jag tycker det vore bra med integrerade bänkar och bord vid våra lekplatser. När jag är ute och leker med mitt barnbarn saknar jag möjligheten att kunna ha med mig fika. Med sådana bänkar och bord som föreslås kan jag vara utomhus längre med mitt barnbarn. Vi behöver då inte avbryta leken för att gå hem och äta mellanmål.


Konsekvenser - Vilka konsekvenser får motionen för trivsel, ekonomi, tillgänglighet osv? Vad blir konsekvenserna om styrelsen INTE tillstyrker motionen? Exempelvis ”Några av fördelarna med bänkar och bord vid våra lekplatser är att vi äldre orkar vara ute längre med våra barnbarn. Jag tror också att det bidrar till ett utökat användande av lekplatserna. Om årsstämman röstar mot min motion riskerar våra lekplatser att inte användas i samma utsträckning samt att det generella intrycket av oanvända lekplatser ser tråkigt ut. I sin tur kan det medföra att attraktionsvärdet för vårt område sjunker.


Förslag - Kortfattat ditt förslag till förändring. Förslaget ska innehålla vad du hoppas uppnå med motionen och det kan med fördel formuleras i en tydlig att-sats. Exempelvis ”Jag föreslår därför att årsstämman röstar för att styrelsen tittar på möjligheterna att köpa integrerade bänkar och bord till våra lekplatser.


Förarbete - Här kan du redovisa vad du själv gjort i form av exempelvis bifoga offerter från leverantörer, redovisa material- och tidsåtgång, kostnader osv. Om denna rubrik skulle ha använts i det genomgående exemplet ovan skulle här ett par offerter kunna bifogas. Detta skulle sannolikt resultera i att styrelsen och årsstämman snabbare kan komma till beslut och genomförande.


VIKTIGT: Ju tydligare och mer genomarbetad din motion är, ju större är chansen att den röstas igenom samt att genomförandet går betydligt fortare om du gjort ett bra förarbete. Ju tidigare du skickar in din motion till styrelsen, ju större är chansen att du och styrelsen hinner inleda en dialog så att båda parter förstår varandra.


Har du en motion eller fler, skicka dessa till styrelse.nashultaosterby@gmail.com.


Välkommen med din motion!

//styrelsen126 visningar

Comments


Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page