top of page

Nu är sommarvattnet på!


Enligt uppgifter från vår entreprenör och GA ansvarig Benjamin Larsson så är nu sommarvattnet (sjövattnet) igång i området med några undantag - dessa kommer att åtgärdas inom kort av Benjamin är tanken.


Upptäcker ni läckage i ledningsnätet - kontakta i första hand GA-ansvarig för Sjövatten, Benjamin Larsson på telefon 070-512 75 79 som vidarebefordrar ärendet till lämplig part.
119 visningar
Övriga inlägg: