Nu fungerar vattnet igen!

Efter tidigare problem med både sjö- och dricksvatten på vissa stigar så ska nu vattnet fungera i hela området igen!


Upptäcker ni läckage i ledningsnätet - kontakta i första hand Kenneth Svensson på telefon 070-554 31 29 som vidarebefordrar ärendet till lämplig part.Vi vill återigen påminna om att ledningsnätet är skört pga all byggnation i området som har påverkat och kommer påverka distributionen av vatten!

44 visningar
Övriga inlägg:
Senaste inlägg