top of page

Protokoll tillgängligt!


Nu finns protokollet från extrastämman tillgängligt.

Protokollet och övriga stämmodokument hittar du här.


2021-12-08: Då mötesordförandens underskrift saknades på protokollet har det nu kompletterats. För övrigt är inget i innehållet ändrat.

98 visningar
Övriga inlägg: