top of page

Protokoll tillgängligt!


Nu finns protokollet från samfällighetsföreningens årsstämma den 23 april 2022 tillgängligt


Protokollet och övriga stämmohandlingar hittar du här!


106 visningar
Övriga inlägg: