top of page

Protokoll tillgängligt!


Nu finns protokollet från samfällighetsföreningens årsstämma den 22 april 2023 tillgängligt


Protokollet och övriga stämmohandlingar hittar du här!


113 visningar
Övriga inlägg: