top of page

Redovisning av enkät om sjövatten

Efter informationen på årsstämman gällande kostnaderna för att drifta sjövattnet beslutade styrelsen att genomföra en enkätundersökning bland medlemmarna. Syftet var att få en bild av hur mycket medlemmarna är beredda att betala för att ha tillgång till sjövatten.

Länk till enkäten skickades ut via mail till de medlemmar som lämnat sina kontaktuppgifter till styrelsen. Information om enkäten och en länk lades också upp på samfällighetens webbplats. Enkäten gick att besvara från mitten av maj till slutet av juli och inbringade 123 svar. Enkäten genomfördes anonymt på webben, vilket innebär att vi inte har kontroll på vilka som svarat, ej heller hur många gånger man svarat. Resultatet är därmed inte 100% tillförlitligt men ger ändå ändå en fingervisning om vad medlemmarna tycker.


Styrelsen tackar alla medverkande för visat intresse!


Resultatet av enkäten hittar du här:183 visningar

Comments


Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page