Dricksvattnet avstängt!

En trasig koppling gör att dricksvattensystemet måste stängas av. Ingen prognos finns när det kan vara löst. Dricksvatten kan hämtas vid pumphuset.


Upptäcker ni läckage i ledningsnätet - kontakta i första hand Kenneth Svensson på telefon 070-554 31 29 som vidarebefordrar ärendet till lämplig part.


Vi vill återigen påminna om att ledningsnätet är skört pga all byggnation i området som har påverkat och kommer påverka distributionen av vatten!


Detta meddelande har också skickats ut via sms till de medlemmar som anmält mobilnummer. Har du anmält mobilnummer och inte fått meddelandet, eller vill anmäla dig till sms-utskick, maila styrelsen!

11 visningar
Övriga inlägg:
Senaste inlägg