top of page

Sjövattnet - intervju med ordföranden
Hej Robert, ordförande i vår samfällighetsförening. Vad är det som hänt? Varför fungerar inte sjövattensystemet?

Vid uppstarten av sjövattensystemet gick allt bra, men några dagar därefter försvann trycket. Dels upptäcktes läckage på ledningen som lagades men också att en kontaktor på pumpen var trasig. Trots byte av kontaktor och lagning av läckage, kom inte vattnet fram till pumpen. Efter felsökning konstaterade man att backventilen, den del som är fästad längs ner på slangen vid insuget, verkar vara problemet. Om inte backventilen fungerar rinner vattnet tillbaka i sjön och når därför aldrig pumpen. 

 

Är backventilen bytt nu?

Tyvärr inte, dels sitter insuget med backventilen nersänkt i vattnet med ett sänke för att den inte ska flyta upp till ytan. Sänket och slangen är tunga saker vilket gör att det behövs en stadig båt eller arbetsflotte för att få upp den ur vattnet. Varken föreningen eller entreprenören har tillgång till något av detta. Vi har gjort försök med vanlig plasteka men den hade inte tillräcklig flytkraft. Vi har kontaktat kommunen för att efterfråga möjlighet att låna en flotte men har inte lyckats hittills. 

 

Nästa problem är att själva backventilen inte är av standardmodell. Det är en gammal variant som funnits sedan starten och dimensionen överensstämmer inte med dagens modeller. Detta gör att det kan ta tid att få tag i en ventil som passar till vårt system. Det är helt avgörande att få backventilen levererad innan åtgärd. Först när vi får leveransen bekräftad kan vi planera och genomföra åtgärd, dvs byte av backventil i inloppet.

 

Hade man kunnat förutse något av det som inträffat och varit mer förberedd?

Man kan alltid vara efterklok och säga att vi borde ha en arbetsflotte i föreningens ägo, att vi borde haft backventiler "på lager" i vårt pumphus och ett avtal med en entreprenör som har en viss inställelsetid och ett större ansvar för att börja åtgärda en driftstörning - men allt kostar pengar. Därför har vi i styrelsen, och ytterst jag som ordförande, bedömt att föreningens medlemmar inte har varit beredda att betala vad den servicenivån skulle kosta.

 

Som medlem betalar man ju för att sjövattnet ska fungera - kan man strunta i att betala den del av avgiften som är för sjövattnet nu när det inte fungerar?

Man är skyldig enligt lag att betala den avgift som är beslutad. En driftstörning, som detta är, fråntar inte medlemmen dess skyldighet att betala. 

 

Vad kan jag som medlem göra för att hjälpa till?

Finns det medlemmar som har erfarenhet eller kontakter som skulle kunna hjälpa till att ansvara för drift, underhålla, utföra service eller laga sjövattensystem så är ni mer än välkomna att komma in med dessa förslag.

 

Slutligen Robert, vad händer just nu?

Backventil med tillhörande komponenter har precis bekräftats att bli levererad i mitten av midsommarveckan och reparation kommer att ske snarast i anslutning till leverans. Det är läget just nu.


243 visningar

Comments


Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page