top of page

Skadade och döda träd i området bör tas ner omgående


Granbarkborrens framfart syns i vårt område. Ett antal döda och skadade granar står på allmänningarna men också på enskilda tomter. Dessa träd utgör en grogrund för granbarkborrens vidare spridning men också i allra högsta grad en fara för kringliggande vägar, byggnader och människor då döda och torra träd kan falla eller brytas av vid kraftig blåst och storm.


Skogsstyrelsen och kommunen uppmanar alla med skadade och döda träd att ta ner dessa snarast. Normalt behöver man kommunens tillstånd för att fälla träd på allmänning eller tomträtt men i detta fall har kommunen gjort ett undantag.


Styrelsen kommer se till att döda och skadade träd på allmänningen fälls, men det är du som enskild tomtägare eller tomträttsinnehavare som har skyldigheten gällande träd på din fastighet.


Har du träd som behöver fällas men själv inte har möjlighet, kontakta en professionell trädfällare. Det finns ett flertal firmor i Eskilstunaområdet.


På Skogsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om granbarkborren:

120 visningar

Comments


Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page