top of page

Tack för synpunkter och förslag!

Styrelsen efterlyste synpunkter på kommande framställan gällande nya stadgar.


Styrelsen har fått in synpunkter från några medlemmar och tar nu fram ett omarbetat förslag på stadgar. Det omarbetade förslaget kommer att presenteras i samband med att handlingarna till årsstämman publiceras, senast fyra veckor innan stämman.


Efter framställan av stadgarna och förhoppningsvis bifall av stämman ska som ett sista steg stadgarna också godkännas av Lantmäteriet.


//Styrelsen


144 visningar
Övriga inlägg:
Senaste inlägg