top of page

Uppdaterat förslag till nya stadgar - kom med dina synpunkter!Vid förra stämman lade styrelsen fram förslag till nya stadgar i syfte att förtydliga regler om vad som gäller inom föreningen. Förslaget bordlades då vissa punkter kunde anses vara i strid med gällande lagar.

Styrelsen har nu omarbetat förslaget och presenterar därför ett nytt förslag som du kan hitta här nedan. Du hittar också en förklaring till de förändringar som gjorts i jämförelse med dagens stadgar. Styrelsen önskar redan nu medlemmarnas synpunkter på förslaget så att dessa kan tas i beaktande och att vi har ett så bra underbyggt förslag som möjligt och som medlemmarna står bakom innan det slutgiltiga förslaget presenteras senast fyra veckor innan stämman. Styrelsen är tacksam för dina synpunkter före 1 februari. Synpunkterna kan skickas till: styrelse.nashultaosterby@gmail.com


//styrelsen

Styrelseförslag - nya stadgar
.pdf
Download PDF • 62KB

Styrelseförslag - stadgeändringar
.pdf
Download PDF • 49KB

222 visningar
Övriga inlägg: