top of page

VIKTIG INFORMATION INFÖR EGNA GRÄVNINGAR!När du som fastighetsägare ska påbörja schaktning inne på din tomt är det viktigt att det inte krockar med Tranabs arbeten. Kontakta Tranab för information om framkomlighet för exempelvis grävmaskin eller andra fordon.


Skador på allmän mark som orsakas av andra aktörer än Tranab återställs inte av Tranab. Återställning ska då ombesörjas av respektive aktör.


Det är också viktigt att tänka på att material inför ledningsdragning m m inte läggs utanför fastighetens mark så att det förhindrar Tranabs arbete.

97 visningar
Övriga inlägg: