Styrelsen i Näshulta-Österby båtklubb

Kontaktuppgifter till styrelsen och ansvariga

Ladda ner fullständig lista över styrelse och funktionärer 2022 här!

Alla medlemmar i båtklubben är välkomna att komma med frågor och synpunkter!

Kontakta styrelsen genom att e-posta till styrelse.nashultaosterby@gmail.com.

Toy Segelbåt
Båtklubbsansvarig (ej styrelseledamot)

Ulla Wetterdal Wessman
Tel: 070-218 11 03
e-post: mejla Ulla

Ordförande

Robert Larsson

Tel: 073-337 32 85

e-post: mejla Robert

Sekreterare och webansvarig

Daniel Eliasson

Tel: 070-956 75 79

e-post: mejla Daniel

Kassör

Stefan Håkansson
Tel: 070-520 30 60
e-post: mejla Stefan

Ledamot

Göran Pettersson

Tel: 070-662 19 02

e-post: mejla Göran

Ledamot

Johan Deubler

Tel: 070-669 22 82

e-post: mejla Johan

Suppleant

Tomas Pargelius
Tel: 073-950 66 03
e-post: mejla Tomas

Suppleant

Peter Lapalus
Tel: 070-915 31 83
e-post: mejla Peter

Valberedning

Valberedning saknas för verksamhetsåret 2022.