Styrelsen i Näshulta-Österby båtklubb

Kontaktuppgifter till styrelsen och ansvariga

Ladda ner fullständig lista över styrelse och funktionärer 2021 här!

Alla medlemmar i båtklubben är välkomna att komma med frågor och synpunkter!

Kontakta styrelsen genom att e-posta till styrelse.nashultaosterby@gmail.com.

Toy Segelbåt
Båtklubbsansvarig (ej styrelseledamot)

Ulla Wetterdal Wessman
Tel: 070-218 11 03
e-post: mejla Ulla

Ordförande

Robert Larsson

Tel: 072-585 42 15

e-post: mejla Robert

Vice ordförande

Göran Pettersson
Tel: 070-661 19 02
e-post: mejla Göran

Sekreterare samt webansvarig

Johan Deubler

Tel: 070-669 22 82

e-post: mejla Johan

Kassör

Stefan Håkansson
Tel: 070-520 30 60
e-post: mejla Stefan

Ledamot

Tommy Scott

Tel: 070-268 03 40

e-post: mejla Tommy

Suppleant

Tomas Pargelius
Tel: 073-950 66 03
e-post: mejla Tomas

Suppleant

Malin Svenberg

Tel: 070-668 44 99

e-post: mejla Malin

Valberedningen

Carina Ågren

0706-75 47 47

e-post: mejla Carina

Tommy Johansson

08-777 59 33

e-post: mejla Tommy