Samfällighetsavgift

Om man äger en fastighet som ingår i en samfällighet så är medlemskapet obligatoriskt och innebär även att man får betala en samfällighetsavgift. Utgångspunkten för en samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning är det så kallande anläggningsbeslutet. Anläggningsbeslutet sätter ramarna för en samfällighetsförenings verksamhet.

Sammanfattningsvis ansvarar samfälligheten av underhåll av områdets vägar, grönytor, badplats och parkeringsytor. Utöver detta ansvarar samfälligheten för distribution av sjövatten och optofiber (ej i drift ännu).

För att täcka kostnader för skötsel av vårt område, debiteras varje husägare en samfällighetsavgift. Storleken på avgiften beslutas av årsstämman som hålls varje år i april och där alla medlemmar är kallade.