Stadgar
Näshulta Österby Samfällighetsförening

I vår samfällighetsförening kan vi effektivt och rättssäkert sköta till exempel vägar och grönområden tillsammans. Observera att båtklubben inte är en del av samfälligheten.

Ladda ner samfällighetens stadgar här (pdf)