top of page

Stadgar
Näshulta Österby Samfällighetsförening

I vår samfällighetsförening kan vi effektivt och rättssäkert sköta till exempel vägar och grönområden tillsammans. Vår stadgar bygger på standardstadgar framtagna av Lantmäteriet. 

Ändringar av stadgar beslutas av årsstämman och måste därefter godkännas av Lantmäteriet för att vinna laga kraft.  Stadgarna gäller från det datum då Lantmäteriet fastställt dessa.

Här finner du samfällighetens aktuella stadgar:

Stadgar 2023-04-22
Tidigare stadgar finner du här:
Stadgar 2016-05-14
bottom of page