GA5 Optofiber

För att vara förberedda för framtida indragning av bredband mm (optofiber), som kan hantera snabbt bredband, bildades en gemensamhetsanläggning i samband med förrättningen. Föreningen kommer inte att äga eller förvalta det eventuella fibernät som dras in i området utan kommer endast att agera som sammanhållande och sköta upphandlingen mot den leverantör som blir aktuell.

Det är upp till varje fastighetsägare att avgöra om man vill ansluta sig till fibernätet samt att teckna avtal gällande det utbud som man vill använda nätet till.

Tanken är att i samband med indragningen av VA i området så läggs även fiber ner för att på det sättet få ner anslutningskostnaden eftersom huvuddelen kommer från grävningen för kablarna.

 

Aktuella priser (20-05-31):

Kunder som tecknat avtal fram till 2020-05-27 pris 16 500 kr.

Kunder som tecknat avtal efter det betalar 17 900 kr fram tills kampanjen är avslutad vilket är när man börjar blåsa i stamfiber i området. Anslutningspris därefter att 24 900 kr. (Samtliga priser är inklusive moms)

VIKTIGT!

Från och med 1 januari 2021 kommer Fibra inte längre att vara stadsnätsoperatör för Eskilstunas stadsnät. 

För att läsa mer och beställa fiber - klicka här!

 

Bor du i Eskilstuna och har frågor om fiberanslutning? Kontakta Eskilstuna Energi och Miljö på telefonnummer 016-710 23 00.

eem-logo.png
fibra.png