top of page

Näshulta-Österby Båtklubb

Näshulta-Österby Båtklubb har fått en egen hemsida!

Som ett led i att göra båtklubben mer självständig har styrelsen arbetat med att frigöra den från Näshulta-Österby Samfällighetsförening på olika sätt.

 

Ett sätt är att lansera en egen hemsida. Sidan innehåller endast information som är relevant för båtklubbens medlemmar och därmed också lätt att hitta.

 

Den nya hemsidan finns på www.nashultaosterbybatklubb.net

 

För att kontakta båtklubbens styrelse fortsättningsvis gäller även en ny e-postadress: styrelsen.nashultabatklubb@gmail.com

 

Vi hoppas att den nya hemsidan och den egna e-postadressen ska göra det enklare för medlemmarna i båtklubben att ta del av informationen som rör båtklubben.

 

Frågor och synpunkter tas gärna emot!

 

Hälsningar

styrelsen Näshulta-Österby Båtklubb

styrelsen Näshulta-Österby Samfällighetsförening

bottom of page