top of page
valberedn.png

Intresserad av styrelsearbete?

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.

Varje ledamot har ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda delar av föreningens arbete.

 

Det är mycket viktigt att de som blir valda till styrelseledamöter känner till vad deras uppdrag är och vilket ansvar de har gentemot medlemmarna.


Är du intresserad av att vara med i vår styrelse?
Kontakta styrelsen om du är intresserad av en plats i styrelsen, anläggningsansvarig eller varför inte som som revisor i föreningen?

Årsstämman hålls i april och annonseras på hemsidan!

Kontakta oss!

Tack för ditt meddelande!

bottom of page